Hva koster en nettside?
Pengetre
Å svare på det blir nesten som å svare på hva en bil koster, uten å vite noe mer.

Før jeg kan gi en pris på jobben, må vi sammen ta en gjennomgang over behov og ønsket funksjon. Her er gode råd fra min side gratis.

Jeg arbeider på timesbasis, men vil alltid gi et estimat på forhånd ut fra gjennomgangen nevnt over.

Timepris
Timeprisen er i utgangspunktet kr 500,- pr. time. For oppdateringer på web-sidene etter publisering faktureres etter medgått tid, minimum 15 minutter.

Andre kostnader
Domene og web-hotell bekostes av kunden, men jeg kan være behjelpelig med å skaffe dette hvis ønskelig. Pris pr. måned vil avhenge av hvor mange ekstra tjenester man ønsker knyttet til abonnementet, f.eks. Exchange-konto etc.

Web-hotell
Klikk på logoen til Loopia for å lese mer om deres priser og vilkår...